SeE City IVDS
EMS, TAXI, BUSES

A SeECity IVDS (Integrált Jármű-Irányítási Rendszer) egy olyan magyar fejlesztés, amely ötvözi a flottafelügyeleti rendszerek és az adott gazdálkodó egység üzleti tevékenységeikből származó tervezett vagy ad-hoc (valós idejű) feladatok teljesítését támogató (irányító) tulajdonságokat, szolgáltatásokat.

Míg a flottafelügyeleti rendszerek „elsősorban” a járművek fizikai adataira vonatkozóan gyűjtenek, tárolnak és továbbítanak adatokat, amely adatok köre kiterjed a jármű tér- és telemetrikus adataira (előbbi: GPS struktúra– műholdas alapú hely- és helyzet meghatározás; utóbbi: járművek fedélzeti számítógépeiből és egyéb jeladókból származó adatok), addig (logisztikai értelemben) a jármű-irányítási rendszerek a flottafelügyeleti rendszereken túlmenően az adott gazdasági szereplő üzletmenetének megfelelő valós idejű és/vagy jövőbeli tervező üzleti logikával rendelkeznek.

A valós idejű és/vagy jövőbeli tervező üzleti logikához a járművek adott gazdasági szereplő üzleti tevékenységének megfelelő logikai és egyéb járműtulajdonságokat (kapacitás, felszereltség, képesség, stb.) leíró adatok szolgálnak alapul.

A SeECity IVDS, egyrészt a flottafelügyeleti rendszereknél megtalálható – járműbe épített – FMS (Fleet Management System) és AVL (Automatic Vehicle Location), általánosabban elterjedt nevén: OBU, egység(ek)re épül. Ez az egység gyűjti és szolgáltatja az adott járműhöz tartozó fizikai paramétereket (telemetrikus adatok), amelyeket elsősorban a jármű valamely gyári fedélzeti számítógépéből vagy ennek hiányában más elektronikai egységből olvas ki. Az FMS egység alkalmas más mérőeszközök, jeladók (pl. pneumatikus, hidraulikus stb.) adatainak a fogadására és továbbítására is. A logikai blokk képes önállóan GPS struktúra vételére és a mobil hálózat segítségével azok továbbítására (AVL). Az FMS+AVL egység a SeECity IVDS logikai blokkvázlatának bal alsó sarkában található.

A FMS+AVL logikai blokk egyszerűbb felhasználás esetén önállóan is alkalmazható. Ebben az esetben a SeECity IVDS működése flottafelügyeletre „korlátozódik”, azaz „Műholdas alapú flottafelügyeleti rendszer”-nek kell tekinteni, azzal hogy a szolgáltatásai és integrációs lehetőségei a flottafelügyeleten túlmutatóan gyorsan és rugalmasan bővíthetők.

Ebben az esetben a SeECity IVDS a flottafelügyeleti rendszerekkel azonos szolgáltatással bír, többek között a kezelt járműpark testre szabott törzsadat-nyilvántartása, a járművek nyomon követése (valós idejű monitorozása és riasztási események generálása), vagy múltbéli útvonalak megjelenítése, riportolása, de persze meg kell említeni még a flottával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat vagy azok automatizálását is: sofőrazonosítás, menetlevél készítés, parkolás, útdíj, stb.

Szakirodalom (WO 9631858 számú nemzetközi szabadalom) szerint irányítási rendszernek kell tekinteni, ha legalább egy rádió-adatátviteli rendszer segítségével felhasználás-specifikus fizikai vagy logikai adatokat, valamint közlekedés releváns információkat (navigáció, itiner, feladat-utasítás) lehet két-irányban átvinni egy valóságos jármű és egy központi egység között.

A SeECity IVDS – a fentiek figyelembe vételével – a flottafelügyeleti szolgáltatásokat meghaladó, az adott gazdasági szereplő üzletmenetével összefüggő feladat-alapú irányítási rendszer, mivel a FMS+AVL egység mellett (másrészt) egy olyan az adott gazdasági szereplő üzletmenetéhez igazított járműbe szerelt információt megjeleníteni és adatbevitelre képes számítógéppel rendelkezik (lásd. CarPC GUI), amely az említett szabadalom értelmében a valóságos jármű ezen egységében és a központi (Irányítási) modulban legalább egy útvonal kerül kiszámításra és a központi (Irányítási) modul valós időben szimulálja és szinkronizálja a valóságos jármű haladását, e virtuális útvonat valós időben követve kiegészítő információkat cserélnek. Az adatcsere során a kapott tér- vagy telemetrikus- vagy logikai információs adatok alapján a Rendszer valós idejű vagy egy jövőbeli eseményre vonatkoztatva automatikusan vagy fél-automatikusan (javaslatok/lehetőségek felajánlása) meghozza a szükséges (érintett járművekre vonatkozó) irányítási döntéseket vagy kezelő bevonását kezdeményezi.

A SeECity IVDS CarPC GUI egység beépített GPS vevővel (külső antenna csatlakozóval), GMS modemmel, illetve számos külső rendszer illesztéséhez megfelelő interfésszel rendelkezik. Többek között ilyen interfészek az adott kommunikációs csatorna (URH, Terta stb.) használatához, járművekbe gyárilag vagy utólagosan beépített analóg vagy digitális jelrendszerű egységek írás/olvasásához szükséges ki és bemenetek. Valamint rendelkezik még továbbá: Bluetooth, WiFi, Gigabit LAN, USB, RS232, egyéb soros, CAN, ODBII, i-Button, RFID (13,56MHz író/olvasó) rendszerekhez illesztésekkel.

Fontos kiemelni, hogy a SeECity IVDS követi és betartja az Európai Unió járműelektronikával kapcsolatos szabványokat és irányelveket, ezért a járművekbe épített berendezések rendelkeznek a beépítéshez szükséges minősítésekkel: CE, FCC, e-Mark, ISO7637 egyaránt. A járművekbe az FMS egység beépítése galvanikus csatlakozás nélkül, a gyári elektronika megbontása és fizikai sérülése nélkül, érintkezés-mentesen történik, amely elengedhetetlen feltétele a járművek gyári jótállásának a megtartásához.

A SeECity IVDS kommunikációs rétegében egyaránt alkalmas URH, GSM mobil, és Terta hálózat alapú TCP és UDP protokollok szerinti működésre.

A SeECity IVDS integrációs rétegében alkalmas SQL, API, TSAPI (CTI), WebService, Web vagy egyedi interfész szerinti kétirányú szinkron vagy aszinkron kapcsolat biztosítására olyan külső rendszerekkel, mint pl. a teljesség igénye nélkül:

- integrált vállalatirányítási rendszer (ERP);
- vezető információs rendszer (VIR);
- emberi erőforrás és munka időnyilvántartó rendszer (HR);
- készletgazdálkodás és raktárnyilvántartás (INV);
- teljesítésbe bevonható erőforrás nyilvántartó rendszer (Resource);
- pénzügyi elszámoló rendszer (FI);
- Call és Contact Center-ek hang és/vagy Unified Messaging.

A SeECity IVDS Irányító és Flotta modulja egyaránt képes egy telephelyen központosítottan vagy hálózatos rendszerben több telephelyen egymással egyen ragúan vagy előre meghatározott hierarchiában üzemelni. A hálózatos üzem egyben támogatja az informatikai értelemben vett magas rendelkezésre állást (HA), hibatűrő (FO) és terheléselosztásos (LB) működést.

SeECity IVDS ábra

Kapcsolat